Search
Close this search box.

ספק מורשה של משרד הביטחון

תקן כספות ודלתות ביטחון – משטרת ישראל נשק מפרט נשק – מעל 20 כלי נשק מפרט 90.92

תקן כספות ודלתות ביטחון – משטרת ישראל נשק

תקן זה מתחלק לשני תחומים: נשק וסמים.

תקן משטרת ישראל עבור כספות / דלתות ביטחון  לאחסנת נשקים מיועד בעיקר לחברות אבטחה ושמירה ולבעלי רשיונות נשק. התקן מגדיר מפרט כספות עבור הכספות הנדרשות בהתאם לכמות כלי הנשק לאיחסון: עד 5 כלי נשק, עד 20 כלי נשק, 20 כלי נשק ומעלה

חברתינו ספק כספות המאושר ע"י משרד הביטחון. הכספות מסופקות עם אישור יצרן המעיד על סוג הכספת והתאמתה למפרט התקן של משטרת ישראל או לפי תו תקן אירופאי ואישור יצרן המעיד על סוג הכספת ורמת הסיווג לפי מפרט התקן.

נשק – מעל 20 כלי נשק מפרט 90.92

1.         כללי

1.1       ניתן להחזיק נשק במחסן נשק שהוכר לכך, ע"ג מדפים, כנות או ווי תליה, ללא הזדקקות לארון או כספת.

1.2       מחסן הנשק ישמש אך ורק לאחזקת נשק ולטיפול בו.

2.         הגדרות

2.1       מקום אחסנת הנשק – הינו מבנה או חדר אשר נועד לאחסנה קבועה של מספר כלי נשק ועומד בקריטריונים שנקבעו על ידי משטרת ישראל.

2.2       מערכת אזעקה – מערכת העומדת בתו תקן 1337 על כל חלקיו.

3.         דרישות המבנה

3.1       מבנה שיתאים בגודלו לסוגי כלי הירייה שיאוחסנו בו אך לא פחות מ2X2X2 מטר.

3.2       הקירות, הגג והרצפה ייבנו מבטון מזוין בעובי 20 ס"מ

3.3       במידה ומחסן הנשק אינו יכול לעמוד בקירות בטון, עפ"י חו"ד מהנדס בניין / הנדסאי בניין – ניתן לבצע חיפו של פח פלדה בעובי 3 מ"מ לפחות מתקרה עד רצפה בחפיפה.

3.4       המבנה יימצא במרכז העסק.

4.         הכניסה למחסן הנזק

4.1       לכל מחסן יילקחו מידות מדויקות של הדלת אך לא פחות מ- 70X200 ס"מ.

4.2       הדלת בנויה משתי פלטות בעובי 12 מ"מ כ"א מחוברות ביחד סה"כ עובי 24 מ"מ.

4.3       מסגרת ברזל זווית 40X40 מ"מ.

4.4       שני צירים חיצוניים מאסיביים מותאמים למשקל הדלת ומרותכים למשקוף ולדלת.

4.5       שמונה בריחים בקוטר 30 מ"מ כל אחד 4 קבועים בצד הצירים ו-4 ניידים בצד המשקוף, הבריחים יהיו במרחקים שווים ביניהם.

4.6       הסטת הבריחים הניידים תעשה בעזרת ידית חיצונית.

4.7       פח פלדה בעובי 3 מ"מ יכסה את חלל הדלת מבפנים ויחובר עם ברגים למסגרת.

5.         משקוף

5.1       משקוף בנוי מפח פלדה מכופף בעובי 5 מ"מ עם מדרגה בגובה 30 מ"מ ובעומק 24 מ"מ בהתאם למבנה הדלת. מסביב לדלת כולל הרצפה.

5.2       במצב סגירה , הדלת לא תבלוט מן המשקוף והרווח בין הדלת והמשקוף מסביב לא יעלה על 1 מ"מ.

5.3       המשקוף חובק את קיר הבטון ומעוגן לתוכן ב-3 עוגנים מאסיביים מהצדדים וב-2 עוגנים מלמטה ומלמעלה, סה"כ 10 עוגנים. העוגן יכול להיות בורג פלדה בקוטר 20 מ"מ מרותך למשקוף ובאורך של לפחות 25 ס"מ.

6.         נעילה

6.1       בדלת יותקנו מנעול קרומר כפול שיניים ומנעול צירופים – קומבינציה.

6.2       הנעילה מתבצעת בעזרת 8 בריחים כנ"ל. הבריחים נמצאים בחלל הדלת כאשר 4 מהם קבועים ו-4 מוסטים בעזרת ידית חיצונית. הבריחים יותקנו במרחקים שווים ביניהם. חדירת הבריחים לתוך המשקוף תהיה לפחות 20 מ"מ. נעילת מנעולי הקומבינציה והקרומר גורמת לנצרת ידית ההסטה של 4 הבריחים הנייידם. קופסאות מנעולי הקומבינציה והקרומר חוברות אל הפלטה בעובי 12 מ"מ – הדלת נפתחת כלפי חוץ.

7.         פתחי אוורור

פתחי אוורור במבנה ייקבעו מתחת לתקרה, הפתחים יהיו במרחק של 1 מטר אחד מהשני בצורת עיגולים בקוטר 7 ס"מ.

8.         מערכת אזעקה

8.1       חדר הנשק יוגן באמצעות מערכת אזעקה שנבנתה בהתאם לתו תקן 1337. המערכת תחובר עם גלאים מתאימים – חום, פתיחה וזעזועים – לדלת החדר וכן יותקן גלאי פתח פינתי או תקרתי להגנת חלל חדר הנשק.

8.2       מערכת האזעקה תהיה מחוברת באמצעות חייגן קולי אוטומטי למוקד על פי פריט 4.9 ובעל חיבור קווי ואלחוטי / סלולרי.

8.3       מערכת האזעקה תתוקן על דרישות תקן 1337 חלק 2.

כספת V-450

כספת לבית או למשרד המתאימה לאיחסון אקדח. הכספת ננעלת באמצעות מנגנון אלקטרוני חכם המכיל קוד

קרא עוד »

כספת KEY-48

כספת אלקטרונית המכילה 48 ווים מסיבים לתליית מפתחות עם מרווחים נוחים בין הווים. פותחה בהתאם

קרא עוד »

כספת G-200

כספת מכאנית ביתית קטנה לאיחסון חפצים אישיים המתאימה גם לאחסון אקדח. כספת המתאימה להתקנה בתוך

קרא עוד »
VDS
מיוצר בישראל
custom-made
ADV1
EU
SP UL K
ביטוח