Search
Close this search box.

ספק מורשה של משרד הביטחון

הנחיות מטעם המשרד לביטחון פנים בנוגע להחזקת נשק שלא בזמן עבודה

לאור אירועי ירי חריגים במהלך שנת 2013, בהם קיפחו את חייהם אזרחים חפים מפשע, החליטה הרשות המוסמכת, אגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון פנים, להוציא הנחיות קפדניות בכדי למנוע את הוצאת כלי הירייה על ידי מאבטחים / שומרים / מורשים אל מחוץ למקום העיסוק, ולהביא לצמצום כלי הירייה המוחזקים בידי הציבור.

אדם או עובד המבקש להוציא את כלי הירייה אל מחוץ למקום העיסוק, יש להגיש טפסים ייעודיים לפקיד הרישוי המחוזי, והוא יאשר או לא יאשר את הבקשה על פי המלצת קצין המשטרה הבכיר.

 
החזקת כלי ירייה שלא בשעות המשמרת או שלא לצורך המשמרת או מחוץ לאתר המאובטח, תעשה אך ורק בהתאם לחלופות הבאות:

1. הפקדה באתר מאובטח – הפקדה בכספת מאובטחת, כספת שהותקנה באתר המאובטח ועומדת בדרישות מפרט הכספות והמיגון אושרה ע"י יצרן או ספק הכספת ואושרה ע"י משטרת ישראל.

לכספת המאובטחת יהיו שני עותקים של מפתחות בלבד. מפתח אחד יוחזק בידי המורשה והאחר בידי בעל הרישיון המיוחד.

2. הובלת כלי ירייה – הובלה של כלי הירייה ממחסן מאושר (אתר שהועד לאחסון כלי ירייה של בעל רישיון) לאתר המאובטח, ומהאתר המאובטח למחסן מאושר לצורך תחילת המשמרת ועם סיומה בהתאם לכללים כתובים (במקור מופיעים בחוברת ההנחיות של משרד ביטחון פנים). בעל הרישיון המיוחד יוודא קיום הוראות בדבר התקנת כספת ביתית ואחסון כלי ירייה בה בנוגע לכלי הירייה של בעל הרישיון המיוחד.

3. "העברה חמה" בין מורשים בתום המשמרת – באתר מאובטח שבו קיימת החלפת משמרות, תתאפשר העברת כלי הירייה מיד בתום המשמרת בין מורשה אחד למורשה המחליף בהתאם להוראות (במקור מופיעות בחוברת ההנחיות של משרד
ביטחון פנים).

4. כוננות מאושרת – החזקת כלי ירייה מחוץ לאתר מאובטח על ידי
מורשה שהועד לכך ע"י בעל רישיון מיוחד כדי להגיע בלא דיחוי ל"אתר
מאובטח" ובלבד שקיבל על כך אישור של הרשות המוסמכת.

 
הוראות בדבר התקנת "כספת ביתית" ואחסון כלי ירייה

1. גוף ודלת הכספת יהיו עשויים פלדה בעובי של 2 מ"מ לפחות.

2. הכספת תהיה מצוידת במערכת בריח כפולה.

3. נעילת הכספת תהיה: נעילה חשמלית באמצעות קוד דיגיטלי (+מפתח גיבוי) או נעילה מכאנית באמצעות מפתח בלבד.

4. הכספת תעוגן לרצפה ו/או לקיר בטון באמצעות 2 ברגי ג'מבו ומעלה, בקוטר 10 מ"מ ואורך 80 מ"מ.

 

החסנת כלי ירייה

1. בהחסנת כלי ירייה בבית יש להקפיד להניח את כלי הירייה במקום נעול, או מחוץ להישג ידם של אנשים, ילדים כמבוגרים.

2. חובה לרכוש כספת לנשק לבית ולהתקין אותה במקום מסתור.

3. יש לפרוד את הנשק מהתחמושת לפני ההחסנה.

4. בהחסנת כלי ירייה יש לאחסן בנפרד את כלי הירייה, התחמושת והמחסניות כך שיקשה לחבר ביניהם.

5. אין להשאיר כלי ירייה ותחמושת במכונית בשום מקרה, זוהי עבירה פלילית.

 

כמו כן חשוב שבמקומות אלו יהיו עמדות לפריקת נשק – עמדה המיועדת לאפשר ביצוע פריקה או בדיקה של כלי נשק.


לפגישת ייעוץ בנושא כספות ניתן ליצור קשר במס' 1-700-50-10-15

 

 

JSH תעשיות בטיחות – הבחירה הבטוחה בשבילך.

כספת S-803

כספת בית מלון המתאימה להתקנה בתוך ארון. כספת אלקטרונית ממונעת עם לוגר פתיחת חירום, בקרת

קרא עוד »

כספת S-802

כספת בית מלון המתאימה להתקנה בתוך ארון. כספת אלקטרונית ממונעת עם לוגר פתיחת חירום, בקרת

קרא עוד »
VDS
מיוצר בישראל
custom-made
ADV1
EU
SP UL K
ביטוח